KSIĘGOWOŚĆ

Obsługa księgowa

 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany) oraz wyliczanie wysokości podatku dla przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej ,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów dla potrzeb VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną deklaracji VAT oraz informacji podsumowujących VAT-UE,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych;

Obsługa kadrowo – płacowa i ZUS:

 • sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych i rachunków do nich,
 • sporządzanie list płac i kart wynagrodzeń,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40,
 • wyliczanie składek ZUS za ubezpieczonych oraz płatnika,
 • sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS,
 • sporządzanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania zasiłków wypłacanych z ZUS,
 • sporządzanie informacji miesięcznych lub rocznych dla osób ubezpieczonych;

Usługi dodatkowe

 • sporządzanie rocznych sprawozdań dotyczących emisji spalin i wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • sporządzanie sprawozdań dla celów GUS i banków,
 • wypełnianie wniosków i dokumentów wymaganych przy zakładaniu działalności gospodarczej.

ZAPEWNIAMY:
Fachowe i rzetelne wykonanie powierzonych nam zleceń oraz konkurencyjne ceny!
Dogodne godziny kontaktu.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie wg jego potrzeb.
Możliwość odbioru dokumentów od klienta i pracy na zdalnym pulpicie.

Na dobry początek współpracy, pierwszy miesiąc 50% taniej,
dalsza współpraca również będzie atrakcyjnie dopasowana do Twoich wymagań i potrzeb.

  

Kliknij prawym i zapisz grafikę jako....aby zachować ulotkę

Kliknij prawym i zapisz grafikę jako....aby zachować ulotkę